AZ  EN  RU MƏLUMAT MƏRKƏZİ: (012) 945

"Azər-Türk Bank" ASC-nin 2011-ci ildə fəaliyyətinin nəticələri

"Azər-Türk Bank" ASC-nin 2011-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində gəlirləri 5.867,44 min manat, xərcləri 5.211,78 min manat və xalis mənfəəti isə 655,66 min manat təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində xərclərin gəlirlərə nisbəti isə 88,80 % təşkil etməkdədir. 30.09.2011-ci il tarixinə aktivlərinin cəmi 65.429,52 min manat olan Bankın Roa əmsalı 1.54 % və Roe əmsalı 6.85 % təşkil etməkdədir.
Geriyə